Cengiz Dağcı>>Korkunç Yıllar

Korkunç Yıllar
Sizden önce 2071 kişi okudu.

























KİTABIN ADI : Korkunç Yıllar

YAZARI : Cengiz DAĞCI


 

1.KİTABIN KONUSU        :

1940’lı yıllarda Kırım’da yaşayan, çocukluğundan eğitim çağına ikinci dünya savaşı sırasındaki askerliğine kadar  bir Kırım  Türk’ünün hatıraları.

 

2. KİTABIN ÖZETİ                        :

 

Sadık küçük yaşta iken babası Ruslar tarafından hapishaneye götürülür. Bu olayın onun gelişiminde büyük etkisi olmuştur. Babası serbest kaldıktan sonra Sadık’ı zor koşullar altında okutur. Kırım’da öğretimine devam ederken Sovyetler Birliği’nden gelen heyet, devletlerine hizmet etmesi için subay olmasını ister. Arkadaşı Süleyman ile beraber subay olan Sadık, görevini icra ederken vatanında olumsuz gelişmeler olur. Bu olaylar Sadık’ı çok etkiler; fakat elinden birşey gelmez. Birgün Süleyman ile gezerken Rusların, Türk Bölgesi’nde mevzilendiğini, Almanların savaş açtığını haber alırlar. Aradan iki-üç ay geçtikten sonra Almanlar harpte üstünlük kurarlar. Bu arada Sadık, cephede Almanlara karşı savaşmakta, Rusların kendilerini  çıkarları için kullandığını düşünmekte, bu nedenle  de Ruslara karşı kin beslemektedir. Yine sıradan bir savaş gününde kahramanımız Almanlar tarafından esir alınır. Sadık gibi bir çok Türk’ü esir alan Almanlar, esirlere çeşitli işkenceler yapar, sonra da kampa alırlar. Aradan bir yıl geçer ve Alman safındaymış gibi görünen Şults Çavuş, Sadık’ı alır ve kamptan uzakta bulunan bir eve götürür. Ve orada Almanlar aleyhine çalışması için tehdit alır. Ardından “Türkistan Kampı”na götürülür. Orada savaşmaya kararlı kişilerle tanışır. Zaman geçtikten sonra aralarında Ruslar’a karşı savaşmaya karar verirler ve Alman üniformasıyla savaşa katılırlar. Bu nedenle Almanlar da onları esirlikten men ederler.

 

3.KİTABIN ANA FİKRİ    :

 

Bir türk’ün en sevdiği yer kendi vatanıdır. Dünyanın en güzel yerini kişi sevmiyorsa onun için o yer d ünyanın en güzel yeri değildir. Büyük ülkelerin birbirlerine üstünlük kurma isteği pahasına, arada kalan milletleri kendi çıkarları için kullanmaları.



...